21.8. Perinnepäivä ja Puskasoitto Telkkämäen perinnetilalla