Uusi näyttely Hinnerjoella

Hinnerjoen kotiseutumuseolla on avattu uusi näyttely

”Arvo Vuoren polkupyöräliike”

Valon museolle  on entiseen ja uudelleen sisustettuun navettatilaan kerätty näyttely polkupyöristä ja niihin liittyvistä työvälineistä.  Polkupyörät ovat kaikki valmistuneet Arvon käsittelyssä puolivalmisteista ”Teho” -merkkisiksi kulkuvälineiksi. Arvo Vuoren liike toimi Hinnerjoella polkupyöriä valmistaen ja korjaten, sekä myöhemmin myös mopedeja välittäen 1930-luvulta 1970-luvulle.

Näyttely on avoinna museon aukioloaikoina.

Comments are closed.