10.6. Itsenäisyyden alkuvuodet -näyttelyn avajaiset Hinnerjoella