Annala hembygdsmuseum blir Sarka-museets sommarbesöksmål

Annala hembygdsmuseum presenterar det nordösterbottniska lantlivet före traktorerna tog över genom utställningar, samlingar och miljön.

Foto: Tiina Tiirola

Finlands lantbruksmuseum Sarka har valt Annala hembygdsmuseum, som ligger i Pyhäjoki i Norra Österbotten, till sommarbesöksmål för 2022. På Annala museiområde finns 22 byggnader med nästan 8 000 föremål. Museet presenterar det nordösterbottniska lantlivet före traktorerna tog över genom utställningar, samlingar och miljön. Museiområdet och dess byggnader är öppna under sommarsäsongen, och på museet ordnas också mångsidiga evenemang.

– Annala gårds långa historia, som sträcker sig ända till 1500-talet, syns i terrängen som formats av bebyggelse, det mångsidiga byggnadsbeståndet och de otroligt omfattande samlingarna. Samlingsarbetet har gjorts under ledning av experter inom museibranschen och med hänsyn till museala värderingar. Dessutom har samlingsarbetet gjorts synligt, och man kan också bekanta sig med samlingarna på distans genom Googles Bilder-tjänst, berättar Sarka-museets direktör Sami Louekari om varför detta museum valdes.

Annala hembygdsmuseums hjärta och verksamhetens centrum utgörs av gårdsplanen som avgränsas av två huvudbyggnader. En del av områdets 22 byggnader har flyttats till området efter 1963, då Annala blev hembygdsmuseum. På museiområdet får man bekanta sig med den nordösterbottniska byggnadstraditionen bland annat genom olika bodar, ett lider, en ladugård och en fiskarstuga. I samlingen ingår också en stubbkvarn från 1812.

– Genom vårt val ville vi också lyfta fram det osynliga arbete som det lokala samhället gör för att bevara kulturarvet. Museets byggnadsbestånd kräver konstant renovering och underhåll, och volontärer utför det här arbetet osjälviskt och utan att spara på talkotimmar, fortsätter Ragni Reichardt, Sarka-museets amanuens.

I museet finns också bl.a. en samling om fiske, barnmorska Anna Luotos samling av föremål och bankdirektör Emma Mikkonens hattsamling. Dessutom bjuds besökare på en ny museiutställning varje sommar. I början av juli ordnas det en hembygdsfest samt konstutställningar, kurser, konserter och föreställningar på Annalas område.

– Ända sedan Annala museum grundades på 1950-talet har de som sköter om museet arbetat utav kärlek för sin hembygd, gamla arbetssätt och gamla föremål. Vi är jätte glada över att Annala är Sarkas sommarbesöksmål! Under de senaste åren har vi satsat på att lägga fram och visa upp samlingarna. Den här sommaren utkommer en ny, utvidgad, tryckt guidebok. Det är fantastiskt att få visa upp Annala för nya människor. Man kan till exempel komma dit på picknik en vacker sommardag, berättar Pyhäjokis biblioteks- och kulturdirektör Heikki Lahnaoja, som driver museet.

Annala hembygdsmuseum är öppet 15.6–15.8 tis-fre kl. 12–18 och lör-sön 12–16. Det är fritt inträde till området.

Det här var femtonde gången som Sarka-museet valde ett sommarbesöksmål som fungerar som museets distansmål under sommaren. En utställning om Annala kommer att sättas upp i Sarkas lokaler, och det kommer också att finnas information om Annalas verksamhet på Sarkas webbplats, i dess sommartidning, på sociala medier och i dess meddelanden.

 

”Vi är jätte glada över att Annala är Sarkas sommarbesöksmål!”,  berättar Pyhäjokis biblioteks- och kulturdirektör Heikki Lahnaoja, som driver museet.

Comments are closed.