Sarka hakee kesäkohdetta / Sarka söker sommarobjekt

Kesän 2022 kesäkohteeksi valittiin Annalan kotiseutumuseo. Ifjol valdes Annala hembygdsmuseum till sommarobjekt. Kuva/Bild: Tiina Tiirola

 

Sarka etsii yhteistyökumppanikseen kesän 2023 kesäkohdetta. Kesäkohteena voi toimia ei-ammatillisesti hoidettu museo, kokoelma tai muu vastaava kohde. Sen tulee aihepiiriltään käsitellä maatalouden tai maaseudun historiaa tai nykyaikaa. Tarkoituksena on nostaa maataloushistorian harrastuksen ja paikallisen kulttuuritoiminnan arvostusta.

Kesäkohde toimii Suomen maatalousmuseo Saran etänäyttelynä yhden kesän ajan. Kesäkohde saa tarvittaessa maatalousmuseolta neuvoja ja vinkkejä toimintaansa ja sen toimintaa esitellään mm. Saran verkkosivuilla, kesälehdessä sekä lehdistötiedotteissa. Valintaan ei liity rahapalkintoa.

Kohteen on oltava toiminnaltaan aktiivinen, oman esineistönsä tai rakennuskantansa tarinat tunteva ja sen on otettava vastaan vierailijoita. Kohdetta tulee hoitaa jatkuvuudella ja asianmukaisesti. Kohde voi sijaita missä päin Suomea tahansa.

Kesäkohteeksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen 28.2.2023 mennessä Suomen maatalousmuseo Sarkaan (elina.parkkila@sarka.fi). Hakemuksen tulee sisältää kuvaus kohteesta sekä liitteenä esimerkiksi esite, valokuvia, kuvailu kokoelmista, toimintasuunnitelma tai selostus siitä, mikä erityinen piirre kohteella on.

Valittu kohde julkistetaan huhtikuun alussa 2023.

Suomen maatalousmuseo Sarka hakee kesäkohdetta nyt jo kuudettatoista kertaa. Viime vuonna kesäkohteeksi valittiin Annalan kotiseutumuseo Pyhäjoelta.

 

Lisätietoja:

Elina Parkkila

Amanuenssi

elina.parkkila@sarka.fi

(02) 7637 7012

 

**********

 

Sarka söker objekt som samarbetspart för sommaren 2023. Sommarobjektet kan vara ett icke-professionellt museum, en samling eller motsvarande objekt. Ämnesområdet för sommarobjektet är lantbrukets eller landsbygdens historia eller nutid. Ändamålet med valet av sommarobjekt är att höja anseendet för dem som aktivt värnar om lantbrukets historia och lokal kultur.

Sommarobjektet fungerar som en utlokaliserad utställning för Finlands jordbruksmuseum Sarka under en sommarperiod. Sommarobjektet får vid behov råd och tips för sin verksamhet av jordbruksmuseet och verksamheten presenteras  bl a på Sarkas hemsidor, i sommartidningen och i pressmeddelanden. Prispengar ingår inte i valet av objekt.

Till kriterierna för valet hör att verksamheten ska vara aktiv, kunskapen om de föremål eller byggnader som ingår ska vara god. Man ska också vara beredd på att ta emot besök. Verksamheten ska vara kontinuerlig och sakkunnig. Objektet får vara beläget var som helst i Finland.

Ansökan som får vara fritt formulerad ska inlämnas senast den 28 februari 2023 till Finlands jordbruksmuseum Sarka (elina.parkkila@sarka.fi). Ansökningen ska innehålla en beskrivning av objektet. Till ansökan kan gärna bifogas exempelvis en broschyr, bildmaterial,  beskrivning av eventuella samlingar, verksamhetsplan eller redogörelse för det särpräglade för just detta objekt.

Valet av årets sommarobjekt sker i början av april 2023.

Finlands jordbruksmuseum Sarka söker sommarobjekt nu för sextonde gången. Ifjol valdes Annala hembygdsmuseum i Pyhäjoki till sommarobjekt.

 

Meruppgifter:

Elina Parkkila

Amanuens

elina.parkkila@sarka.fi

tel. (02) 7637 7012

 

 

Comments are closed.